رینگ های سرامیکی پیزوالکتریک

 

مشخصات رینگ های سرامیکی پیزوالکتریک:

spec

Dimension
(mm)

Radial frequency
(KHz)

Capacitance
(pf)

Dielectric dissipation factor
tanδ(%)

Electromechanical coupling coefficient
(Kr)

Impedance
Zr(Ω)

Thickness frequency
(KHz)

Mechanical
quality factor 
(Qm)

NS-25103

Φ25×Φ10×3

66.4

1240±12.5%

≤0.3

≥0.46

≤15

683±5%

800

NS-225104

Φ25×Φ10×4

66.4

930±12.5%

≤0.3

≥0.46

≤15

512±5%

800

NS-40155

Φ40×Φ12×5

45.9

2070±12.5%

≤0.3

≥0.46

≤15

410±5%

800

NS-40155

Φ40×Φ15×5

42.2

1960±12.5%

≤0.3

≥0.46

≤15

323±5%

500

NS-40176

Φ40×Φ17×6

40.5

1555±12.5%

≤0.3

≥0.46

≤15

341±5%

800

NS-40205

Φ40×Φ20×5

37.9

1700±12.5%

≤0.3

≥0.47

≤15

410±5%

800

NS -50206

Φ50×Φ20×6

33.2

2490±12.5%

≤0.3

≥0.46

≤15

341±5%

500

NS -501765

Φ50×Φ17×6.5

34.8

2430±12.5%

≤0.3

≥0.46

≤15

315±5%

800

NS -50236

Φ50×Φ23×6

31.2

2340±12.5%

≤0.3

≥0.47

≤15

341±5%

800

NS -50276

Φ50×Φ27×6

29.3

2100±12.5%

≤0.3

≥0.47

≤15

341±5%

800

NS -603010

Φ60×Φ30×10

25.3

1922±12.5%

≤0.3

≥0.47

≤18

205±5%

800

 
آدرس: تهران خیابان آزادی بین خوش و آذربایجان روبروی وزارت کار نبش کوچه کامیاران پلاک 250 واحد 15
تلفن: 66833349-021 
فکس: 66833352-021
همراه: 09121859068 - محمد برزگری 
ایمیل: info@newsadsazeh.com