دستگاه 1300 لیتری شستشوی التراسونیک

دستگاه 1300 لیتری شستشوی التراسونیک مدل کرگدن

با نصب ترنسدیوسرهای التراسونیک از چهار طرف با قدرت زیاد

مناسب برای شستشوی مبدل های حرارتی