دستگاه شستشوی التراسونیک کوچک 

 

دستگاه شستشوی التراسونیک مخصوص عینک

دستگاه شستشوی التراسونیک کوچک 

این دستگاه شستشو مخصوص عینک، لنز چشمی، دندان مصنوعی می‌باشد.